Ziema
              

Rezervacijas noteikumi

Pasūtījuma veikšana un apmaksa

Ja rezervācija veikta agrāk kā piecas dienas pirms izvēlētā ierašanās datuma, klients no „CESISHOTEL” saņem rakstisku priekšapmaksas rēķinu. Pasūtījums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas rēķina iemaksas, kas sastāda 50% no kopējās rēķina summas. Klientam ir jāapmaksā viss rēķins vai atlikušie 50%, ierodoties rezervētajā naktsmītnē.

Ja rezrevācija tiek veikta vēlāk nekā piecas dienas pirms ierašanās datuma, klients veic pilnu rezrevācijas summas apmaksu „CESISHOTEL” birojā, Cēsis, Liela Skolas iela 7, LV- 4101 vai rezervētajā naktsmītnē pēc vienošanās.

Ja klients rēķinu neapmaksā līdz rēķinā norādītajam termiņam, rezervācija var tikt atcelta bez brīdinājuma.

 

Depozīta maksājumu var veikt, pēc vienošanās, ar bankas pārskaitījumu ( EUR, LTL), „CESISHOTEL” birojā, Cēsis, Liela skolas iela 7, LV- 4101, skaidrā naudā (EUR) .

Mūsu rekvizīti:
SIA „Cesis Hotel”
Reg.Nr.44103059518
Liela skolas iela 7, Cēsis, LV-4101
Banka: AS SWEDBANK
SWIFT: HABALV22
IBAN konts: LV39HABA0551029524951

Kad esam saņēmuši priekšapmaksu, „CESISHOTEL” nosūta klientam apstiprinājumu par rezervāciju, kurā norādīta naktsmītnes adrese, telefons, saimnieka vārds un ceļa apraksts, kā uz naktsmītni nokļūt, kā arī citu informāciju par pakalpojumiem un atlaidēm, kas var noderēt, apmeklējot izvēlēto naktsmītni.

Apstiprinājums ir jānodod naktsmītnes pārstāvim, ierodoties naktsmītnē, jo tajā norādīti rezervētie pakalpojumi.

Ja nepieciešami papildus pakalpojumi, par to saņemšanu un apmaksu jāvienojas tieši ar saimnieku. 

Rezervācijas atcelšana un maiņa

Atcelšana jāizdara rakstiski, un tā stāsies spēkā ar datumu, kad tiks saņemta „CESISHOTEL” birojā. Ja tā veikta vēlāk nekā 14 darba dienas pirms ierašanās datuma, priekšapmaksa netiek atmaksāta klientam. Tāpat iemaksa netiek atgriezta, ja rezervācijas datumi iekrīt valsts svētku dienās (Jaunais Gads, Jāņi, utt.)

Sūdzības

Ja solītais netiek pildīts vai neapmierina klientu, ir jāvēršas vispirms pie naktsmītnes pārstāvja un savstarpēji jācenšas rast risinājums. Ja tas neizdodas, 72 stundu laikā jāsazinās ar „CESISHOTEL" darbinieku. Ja klients nav apmierināts ar piedāvāto situācijas risinājumu, rakstiska sūdzība jāiesniedz „CESISHOTEL" birojā ne vēlāk kā mēnesi pēc rezervētās naktsmītnes apmeklējuma beigām. Pretējā gadījumā sūdzība tiek uzskatīta par nepamatotu.

Kompensācija par klienta izdarītiem bojājumiem

Klients ir atbildīgs par visiem nodarītajiem bojājumiem naktsmītnei un tās inventāram, sedzot zaudējumus tieši naktsmītnes pārstāvim uzturēšanās laikā.